Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest środa, 01 lipca 2015

Ważne informacje

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w 2015r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim informuje, że włączy się do obchodów tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, który ma odbyć się w dniach 23.02 - 28.02.2015r.

Czytaj »»»

"Czy warto było wziąć udział w projekcie Praca - perspektywa lepszego jutra?"

W dniu 17.12.2013r. o godzinie 10.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim w ramach aktywnej integracji odbędzie się otwarte spotkanie uczestników projektu "Praca - perspektywa lepszego jutra" z podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej i mieszkańcami społeczności lokalnej.

Czytaj »»»

Bezpłatne porady psychologa!!!

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim informuje, że w tutejszym Ośrodku można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w godzinach od 7.30 do 15.30.

Czytaj »»»

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia Ośrodka:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Kasa czynna:

Poniedziałek-piątek: 9:30-13:30

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opolu Lubelskim

www.opsopolelubelskie.pl

Witamy na naszej stronie internetowej

Serwis informacyjny przedstawiony na tej stronie poświęcony jest działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim. Znajdziecie tu Państwo wiele informacji na tematy związane z realizacją zadań jakie wykonuje OPS. Jest to początek nowej dla ośrodka formy komunikacji z ludźmi korzystającymi z pomocy ośrodka, potrzebującymi.

Projekt systemowy dla OSÓB BEZROBOTNYCH korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim.

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej i finansowania działań państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Działania te opierają się na czterech filarach europejskiej polityki zatrudnienia: zwiększeniu zdolności wszystkich obywateli do znalezienia oraz utrzymania pracy, rozwoju przedsiębiorczości, ułatwianiu warunków prowadzenia przedsiębiorstw oraz wyrównywaniu szans w dostępie do rynku pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim na mocy Uchwały Nr XIX/113/08 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 19 sierpnia 2008 roku przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem:

"Praca - perspektywa lepszego jutra"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Uwaga!!!
Trwa nabór uczestników do udziału w kolejnej edycji projektu w 2014 roku

W związku z powyższym zapraszamy OSOBY BEZROBOTNE korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim do udziału w w/w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2015 O.P.S Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE